Hotline: 0903 019 001

 
 
 
 

Hotline: 0903 019 001

 
 
 
 
mm

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

Liên Hệ Nhân Viên Tư Vấn

250820232